продаж програмного забезпечення
консалтинг та налаштування ПЗ
колцентр з підтримки користувачів ПЗ
(067) 659 99 72
(050) 442 71 99
(093) 170 18 20
ua

Бухгалтерський облік програмного забезпечення

Головна / послуги / Бухгалтерський облік програмного забезпечення
Швидке замовлення

Дякуємо, Ваше повідомлення принято.

Відповідь буде відправлена на вказаний e-mail.

ПЗ (комп'ютерні програми), які підприємство набуває для забезпечення функціонування комп'ютерної техніки, як правило, відповідає наступним критеріям:

  • матеріальної форми не має (ПЗ може міститися на матеріальному носії, наприклад диску, однак носій виконує в даному випадку підпорядковану функцію, самостійного значення не має);
  • є немонетарних активом (не відноситься до грошових коштів, їх еквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій (або визначеній) сумі грошей);
  • може бути ідентифікованим (оцінка може бути достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з його використанням).

Таким чином, відповідно до п. 4 ПБО 8 в бухгалтерському обліку ПЗ класифікують як нематеріальний актив і враховують в порядку, встановленому цим ПБО.

Введення ПЗ в експлуатацію здійснюється призначеною для цього комісією і документується Актом введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності в складі нематеріальних активів (типова форма N HA-1, затверджена наказом N 732).
При введенні ПЗ в експлуатацію визначаються також очікуваний термін його використання (експлуатації), метод амортизації.

Метод амортизації обирається підприємством самостійно виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод від ПЗ. Розрахунок амортизації при застосуванні відповідних методів нарахування здійснюється згідно з ПБО 7 (п. 27 ПБО 8).

ПЗ враховується на субрахунку 125 «Авторське право та суміжні з ним права» (якщо підприємству передані авторські права за авторським договором) або субрахунку 127 «Інші нематеріальні активи» (якщо підприємство отримало ПЗ на правах використання, без отримання авторських прав за авторським договором - екземпляр , в тому числі так звані ліцензії на використання).

Саме останній варіант в основному має місце на практиці.

Бухгалтерські проводки при обліку комп'ютерних програм у складі нематеріальних активів (НМА)

  • К311 - оплата постачальнику за комп'ютерну програму;
  • Д154 К631 - отримана програма, як НМА;
  • Д 125 або 127 - введені в користування нематеріальні активи (група 5 або група 6)
  • До 125 або 127 - до закінчення терміну використання, списання вартості нематеріального активу рівними частинами (прямолінійний метод нарахування амортизації).

Зверніть увагу, що все програмне забезпечення поставляється без ПДВ *.

* З 01.01.2013 р до 01.01.2023 р Операції з постачання програмної продукції звільняються від оподаткування податком на додану вартість. Дана норма передбачена п.261 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України.